EQUAL – Welkom

Welkom op de webpagina van de EQUAL-studie, “ Een Europese studie naar de behandeling van vergevorderd nierfalen”.

Door deze studie hopen wij meer te weten te komen over patiënten van 65 jaar en ouder met een vergevorderd  stadium van nierfalen.  We zullen ons onder andere richten op besluitvorming rondom  de behandeling en zorg. Tevens zal er gekeken worden naar de kwaliteit van leven en de voorkeuren van de patiënten. De onderzoeksvragen die aan de orde komen zijn onder andere: Wanneer is het beste moment om te starten met dialyse? In welke mate houden artsen rekening met symptomen van patiënten bij de beslissing of en wanneer te starten met dialyse? Wat is de beste methode om de nierfunctie te bepalen bij patiënten van 65 jaar en ouder?  Welke factoren vinden patiënten belangrijk  in de beslissing of en wanneer te starten met dialyse?

Naast deze voorbeelden zullen vele andere onderzoeksvragen  aan de orde komen in deze internationale EQUAL-studie. (Lees verder)

Deze  webpagina is bedoeld om algemene informatie te geven over de EQUAL-studie. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen  met de lokale of internationale onderzoekers .

Om direct door te gaan naar het online-programma om patiëntengegevens  in te voeren in het Case Record Form (CRF),  klik op het onderstaand EQUAL logo. ( alleen voor geregistreerde gebruikers).

DATA ENTRY LOGO

Print Friendly