EQUAL – VÄLKOMMEN

Välkommen till websidan för EQUAL-studien, en europeisk studie om behandling vid avancerad kronisk njursvikt.

Med den här studien hoppas vi lära oss mer om patienter över 65 år med avancerad kronisk njursvikt. Vi kommer att fokusera på beslutsprocessen för olika behandlingar och den vård som patienterna i denna grupp får. Vi kommer också att utvärdera patienternas önskemål och livskvalité. Vi kommer bland annat att undersöka följande frågor: Hur ska läkarna ta hänsyn till patienternas olika symptom när beslut fattas angående dialystart? Vilken är den bästa metoden för att bestämma njurfunktion hos patienter som är över 65 år? Vad tycker patienterna är viktigast i frågor som rör tidpunkt för dialysstart? Förutom dessa frågeställningar kommer även många andra frågor att adresseras i den internationella EQUAL-studien.(Läs mer)

Den här websidan ger dig översiktlig information om EQUAL-studien. Om du har några återstående frågor, var vänlig kontakta de nationella eller internationella forskarna.

Print Friendly